نمایش دادن همه 19 نتیجه

تعداد نمایش 9 18 24 36

کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 2060 Super DUAL 8GB

۱۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 23,5 × 11,2 × 4 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

1 عدد

خروجی DVI

دارد

نوع حافظه

GDDR6

حجم حافظه رم

8 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

دو اسلات

نورپردازی

ندارد

کارت گرافیک پلیت GeForce GT 1030 2GB

۳.۴۵۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 16,8 × 6,9 × 2 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

ندارد

خروجی DVI

دارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

2 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

یک اسلات

نورپردازی

ندارد

کارت گرافیک پلیت GeForce GTX 1650 GP 4GB

۱۰.۳۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 17 × 11,5 × 4 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

2 عدد

نوع حافظه

GDDR6

حجم حافظه رم

4 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

دو اسلات

نورپردازی

ندارد

کارت گرافیک پلیت GeForce GTX 1650 GP OC 4GB

۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 17 × 11,5 × 4 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

2 عدد

نوع حافظه

GDDR6

حجم حافظه رم

4 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

دو اسلات

نورپردازی

ندارد

کارت گرافیک پلیت GeForce GTX 1660 TI 6G DUAL

۱۰.۳۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 23,5 × 11,5 × 4 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

1 عدد

خروجی DVI

دارد

نوع حافظه

GDDR6

حجم حافظه رم

6 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

دو اسلات

نورپردازی

ندارد

کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 2060 DUAL 12GB

۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 26,4 × 12 × 4 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

1 عدد

خروجی DVI

ندارد

نوع حافظه

GDDR6

حجم حافظه رم

12 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

دو اسلات

نورپردازی

ندارد

کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 3050 DUAL 8GB

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 24,5 × 19,9 × 4 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

3 عدد

نوع حافظه

GDDR6

حجم حافظه رم

8 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

دو اسلات

نورپردازی

دارد RGB

کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 3050 DUAL OC 8GB

۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 24,5 × 19,9 × 4 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

3 عدد

نوع حافظه

GDDR6

حجم حافظه رم

8 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

دو اسلات

نورپردازی

دارد RGB

کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 3060 DUAL 12GB

۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 24,5 × 19,9 × 4 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

3 عدد

نوع حافظه

GDDR6

حجم حافظه رم

12 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

دو اسلات

نورپردازی

دارد RGB

کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 3060 TI DUAL OC 8GB

۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 24,7 × 12 × 4 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

3 عدد

نوع حافظه

GDDR6

حجم حافظه رم

8 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

دو اسلات

نورپردازی

دارد RGB

کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 3070 GamingPro 8GB

۱۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 29,4 × 11,2 × 6 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

3 عدد

نوع حافظه

GDDR6

حجم حافظه رم

8 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

سه اسلات

نورپردازی

دارد ARGB

کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 3070 TI GameRock 8GB

۲۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 30,4 × 13,6 × 6 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

3 عدد

نوع حافظه

GDDR6X

حجم حافظه رم

8 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

سه اسلات

نورپردازی

دارد ARGB

کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 3080 GameRock 10GB

۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 30,4 × 13,6 × 6 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

3 عدد

نوع حافظه

GDDR6X

حجم حافظه رم

10 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

سه اسلات

نورپردازی

دارد ARGB

کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 3080 GameRock 12GB

۲۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 30,4 × 13,6 × 6 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

3 عدد

نوع حافظه

GDDR6X

حجم حافظه رم

12 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

سه اسلات

نورپردازی

دارد ARGB

کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 3080 GamingPro 10GB

۳۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 29,4 × 11,2 × 6 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

3 عدد

نوع حافظه

GDDR6X

حجم حافظه رم

12 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

سه اسلات

نورپردازی

دارد ARGB

کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 3080 TI GameRock 12GB

۴۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 30,4 × 13,6 × 6 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

3 عدد

نوع حافظه

GDDR6X

حجم حافظه رم

12 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

سه اسلات

نورپردازی

دارد ARGB

کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 3080 TI GamingPro 12GB

۴۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 29,4 × 11,2 × 6 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

3 عدد

نوع حافظه

GDDR6X

حجم حافظه رم

12 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

ندارد

فضای نصب مورد نیاز

سه اسلات

نورپردازی

دارد ARGB

کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 3090 GameRock 24GB

۳۹.۳۰۰.۰۰۰ تومان
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 30,4 × 13,6 × 6 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

3 عدد

نوع حافظه

GDDR6X

حجم حافظه رم

24 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

دارد

فضای نصب مورد نیاز

سه اسلات

نورپردازی

دارد ARGB

کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB

۴۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 29,4 × 11,2 × 6 سانتیمتر
خروجی HDMI

1 عدد

خروجی DisplayPort

3 عدد

نوع حافظه

GDDR6X

حجم حافظه رم

24 گیگابایت

چینش SLI/CrossFire

دارد

فضای نصب مورد نیاز

سه اسلات

نورپردازی

دارد RGB