نمایش 1–24 از 31 نتیجه

تعداد نمایش 9 18 24 36

پاور 550 وات گرین GP550A-UK Plus Gold

۲.۸۵۰.۰۰۰ تومان
وزن 1,63 کیلوگرم
ابعاد 14 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

550 وات

نوع اتصال کابل

اتصال دائم

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Gold

پاور 600 وات گرین GP600B-HP EVO Gold

۳.۵۸۰.۰۰۰ تومان
وزن 1,78 کیلوگرم
ابعاد 14 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

600 وات

نوع اتصال کابل

نیمه ماژولار

نورپردازی

دارد ARGB

گواهی 80PLUS

Gold

پاور 650 وات اوست AV650 PB

۲.۵۵۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 12,5 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

650 وات

نوع اتصال کابل

اتصال دائم

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Bronze

پاور 800 وات گرین GP800B-HP EVO Gold

۴.۴۵۰.۰۰۰ تومان
وزن 2 کیلوگرم
ابعاد 14 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

800 وات

نوع اتصال کابل

نیمه ماژولار

نورپردازی

دارد ARGB

گواهی 80PLUS

Gold

پاور 850 وات ایسوس ROG STRIX 850G Gold

۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان
وزن 3,48 کیلوگرم
ابعاد 16 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

850 وات

نوع اتصال کابل

تمام ماژولار

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Gold

پاور 850 وات کولرمستر MWE 850 GOLD V2

۴.۸۵۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 16 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

850 وات

نوع اتصال کابل

تمام ماژولار

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Gold

پاور 850 وات گرین GP850B-OCPT Platinum

۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان
وزن 2,628 کیلوگرم
ابعاد 18 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

850 وات

نوع اتصال کابل

تمام ماژولار

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Platinum

پاور 1000 وات ایسوس ROG Thor 1000W Platinum II

۱۷.۲۰۰.۰۰۰ تومان
وزن 2,3 کیلوگرم
ابعاد 19 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

1000 وات

نوع اتصال کابل

تمام ماژولار

نورپردازی

دارد ARGB

گواهی 80PLUS

Platinum

پاور 1000 وات کورسیر HX1000 Platinum

۷.۹۰۰.۰۰۰ تومان
وزن 1,95 کیلوگرم
ابعاد 18 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

1000 وات

نوع اتصال کابل

تمام ماژولار

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Platinum

پاور 1000 وات کورسیر RM1000x Gold

۶.۷۰۰.۰۰۰ تومان
وزن 2,9 کیلوگرم
ابعاد 18 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

1000 وات

نوع اتصال کابل

تمام ماژولار

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Gold

پاور 1200 وات کورسیر HX1200 Platinum

۹.۲۱۷.۰۰۰ تومان
وزن 2,3 کیلوگرم
ابعاد 19,9 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

1200 وات

نوع اتصال کابل

تمام ماژولار

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Platinum

پاور 400 وات اوست AV400 BW

۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 12,5 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

400 وات

نوع اتصال کابل

اتصال دائم

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

دارد

پاور 500 وات اوست AV500 BW

۱.۵۵۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 12,5 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

500 وات

نوع اتصال کابل

اتصال دائم

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

دارد

پاور 550 وات کورسیر CV550 Bronze

۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 12,5 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

550 وات

نوع اتصال کابل

اتصال دائم

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Bronze

پاور 550 وات کورسیر CX550F Bronze

۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
وزن 1,3 کیلوگرم
ابعاد 13,99 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

550 وات

نوع اتصال کابل

تمام ماژولار

نورپردازی

دارد ARGB

گواهی 80PLUS

Bronze

پاور 550 وات کورسیر CX550M Bronze

۲.۴۶۴.۰۰۰ تومان
وزن 1,9 کیلوگرم
ابعاد 13,9 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

550 وات

نوع اتصال کابل

نیمه ماژولار

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Bronze

پاور 650 وات ایسوس ROG STRIX 650G Gold

۳.۶۷۰.۰۰۰ تومان
وزن 3,28 کیلوگرم
ابعاد 16 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

650 وات

نوع اتصال کابل

تمام ماژولار

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Gold

پاور 650 وات کورسیر CV650 Bronze

۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 12,5 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

650 وات

نوع اتصال کابل

اتصال دائم

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Bronze

پاور 650 وات کورسیر CX650F Bronze

۳.۰۸۰.۰۰۰ تومان۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان
وزن 1,3 کیلوگرم
ابعاد 13,99 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

650 وات

نوع اتصال کابل

تمام ماژولار

نورپردازی

دارد ARGB

گواهی 80PLUS

Bronze

پاور 650 وات کورسیر CX650M Bronze

۲.۶۳۵.۰۰۰ تومان
وزن 1,98 کیلوگرم
ابعاد 13,9 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

650 وات

نوع اتصال کابل

نیمه ماژولار

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Bronze

پاور 650 وات کورسیر RM650 Gold

۳.۶۹۶.۰۰۰ تومان
وزن 1,7 کیلوگرم
ابعاد 16 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

650 وات

نوع اتصال کابل

تمام ماژولار

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Gold

پاور 750 وات اوست AV750 GF GOLD

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
ابعاد 12,5 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

750 وات

نوع اتصال کابل

تمام ماژولار

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Gold

پاور 750 وات ایسوس ROG STRIX 750G Gold

۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان
وزن 3,48 کیلوگرم
ابعاد 16 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

750 وات

نوع اتصال کابل

تمام ماژولار

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Gold

پاور 750 وات ایسوس TUF Gaming 750B Bronze

۳.۴۹۰.۰۰۰ تومان
وزن 2,87 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 8,6 سانتیمتر
توان خروجی

750 وات

نوع اتصال کابل

اتصال دائم

نورپردازی

ندارد

گواهی 80PLUS

Bronze