نمایش 1–24 از 27 نتیجه

تعداد نمایش 9 18 24 36

کیس اوست مدل FAMOUR

۹۰۵.۰۰۰ تومان
وزن 3,4 کیلوگرم
ابعاد 42,2 × 41,3 × 19,8 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

ندارد

درگاه USB 3.0

1 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس اوست مدل GT-AV03-BG

۳.۳۴۰.۰۰۰ تومان
وزن 4,2 کیلوگرم
ابعاد 38,7 × 46 × 20,5 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

1 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس اوست مدل GT-AV04-BG

۲.۷۴۰.۰۰۰ تومان
وزن 4,2 کیلوگرم
ابعاد 38,7 × 46 × 20,5 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

1 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس اوست مدل GT-AV07-BG

۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان
وزن 7,6 کیلوگرم
ابعاد 45,9 × 43 × 21,5 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

2 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس اوست مدل GT-AV08-BG

۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان
وزن 7,96 کیلوگرم
ابعاد 46,9 × 45 × 21,6 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

2 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس اوست مدل GT-AV09-BG

۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان
وزن 10,1 کیلوگرم
ابعاد 50,7 × 49,2 × 23 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

2 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس فاطر مدل FG-720S

۱.۹۶۴.۰۰۰ تومان
وزن 5,28 کیلوگرم
ابعاد 48 × 47,2 × 26,5 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

1 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس فاطر مدل FG-740G

۲.۲۹۸.۰۰۰ تومان
وزن 5,73 کیلوگرم
ابعاد 55 × 44,5 × 26 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

1 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس فاطر مدل FG-740L

۱.۸۴۶.۰۰۰ تومان
وزن 5,73 کیلوگرم
ابعاد 50,5 × 48 × 29,5 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

1 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس فاطر مدل FG-740M

۲.۲۵۶.۰۰۰ تومان
وزن 5,73 کیلوگرم
ابعاد 55 × 44,5 × 26 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

1 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس فاطر مدل FG-790M

۳.۳۶۳.۰۰۰ تومان
وزن 9,55 کیلوگرم
ابعاد 55 × 44,5 × 26 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

1 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس اوست مدل ESPIYARI

۱.۰۵۰.۰۰۰ تومان
وزن 4,2 کیلوگرم
ابعاد 45,2 × 45,2 × 19,2 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

ندارد

درگاه USB 3.0

1 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس اوست مدل GT-AV01-BG

۲.۸۷۰.۰۰۰ تومان
وزن 4,2 کیلوگرم
ابعاد 38,7 × 46 × 20,5 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

ندارد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس اوست مدل GT-AV06-BG

۲.۱۳۰.۰۰۰ تومان
وزن 7,03 کیلوگرم
ابعاد 45,9 × 46,6 × 21,2 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

2 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس اوست مدل GT-AV11-BG

۱.۸۳۰.۰۰۰ تومان
وزن 4,2 کیلوگرم
ابعاد 38,7 × 46 × 20,5 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد RGB

درگاه USB 3.0

1 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس اوست مدل GT-AV12-BG

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
وزن 7,96 کیلوگرم
ابعاد 46,9 × 45 × 21,6 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

2 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس اوست مدل HENZA

۷۹۰.۰۰۰ تومان
وزن 2,1 کیلوگرم
ابعاد 42,2 × 41,3 × 19,8 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

ندارد

درگاه USB 3.0

1 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس فاطر مدل FG-718

۱.۸۹۷.۰۰۰ تومان
وزن 5,28 کیلوگرم
ابعاد 48 × 47,2 × 26,5 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

1 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس فاطر مدل FG-730B

۲.۲۴۸.۰۰۰ تومان
وزن 5,33 کیلوگرم
ابعاد 52,5 × 48 × 25,5 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

1 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

مشکی

کیس فاطر مدل FG-730W

۲.۱۸۰.۰۰۰ تومان
وزن 5,33 کیلوگرم
ابعاد 52,5 × 48 × 25,5 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

1 عدد

درگاه Type-C

ندارد

رنگ

سفید

کیس گیمینگ یونا UN606

۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
وزن 8 کیلوگرم
ابعاد 66 × 55 × 22,5 سانتیمتر
فرم ظاهری

Full Tower

نورپردازی

دارد RGB

درگاه USB 3.0

1 عدد

درگاه Type-C

ندارد

کیس لیان لی Lancool 205 Mesh

۳.۴۵۰.۰۰۰ تومان
وزن 8,5 کیلوگرم
ابعاد 48,5 × 41,5 × 20,5 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

2 عدد

درگاه Type-C

ندارد

کیس لیان لی Lancool 215

۳.۴۵۰.۰۰۰ تومان
وزن 9,9 کیلوگرم
ابعاد 48,2 × 46,2 × 21,5 سانتیمتر
فرم ظاهری

Mid Tower

نورپردازی

دارد ARGB

درگاه USB 3.0

2 عدد

درگاه Type-C

ندارد

کیس لیان لی Odyssey X

۱۵.۷۵۰.۰۰۰ تومان۱۵.۸۵۰.۰۰۰ تومان
وزن 16,58 کیلوگرم
ابعاد 57,5 × 55,8 × 23,4 سانتیمتر
فرم ظاهری

Full Tower

نورپردازی

ندارد

درگاه USB 3.0

2 عدد

درگاه Type-C

1 عدد