نمایش 1–24 از 39 نتیجه

تعداد نمایش 9 18 24 36

رم ازگارد Freyr T3 32GB 16GBx2 4800Mhz CL16 DDR5

۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR5

حجم حافظه رم

32 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

4800 مگاهرتز

رم ازگارد Shadow hunter 16GB 8GBx2 3000Mhz CL16 DDR4

۲.۱۱۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

دارد ARGB

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

16 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

3000 مگاهرتز

رم گیل EVO Potenza 16GB 8GBx2 3000Mhz CL16 DDR4

۲.۴۱۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

16 گیگابایت

پیکربندی

یک مسیره

فرکانس

3000 مگاهرتز

رم گیل POLARIS RGB 32GB 16GBx2 5200MHz CL34 DDR5

۷.۲۵۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

دارد ARGB

نوع حافظه

DDR5

حجم حافظه رم

32 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

5200 مگاهرتز

رم گیل Pristine 16GB 2400Mhz CL17 DDR4

۱.۵۳۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

8 گیگابایت

پیکربندی

یک مسیره

فرکانس

2400 مگاهرتز

رم ازگارد Freyr T3 16GB 8GBx2 4800Mhz CL16 DDR5

۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR5

حجم حافظه رم

16 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

4800 مگاهرتز

رم ازگارد Loki 16GB 3000Mhz CL16 DDR4

۱.۴۶۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

16 گیگابایت

پیکربندی

یک مسیره

فرکانس

3000 مگاهرتز

رم ازگارد Loki W1 16GB 3200Mhz CL16 DDR4

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

دارد ARGB

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

16 گیگابایت

پیکربندی

یک مسیره

فرکانس

3200 مگاهرتز

رم جی اسکیل Aegis 16GB 2400Mhz CL17 DDR4

۱.۴۱۸.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

16 گیگابایت

پیکربندی

یک مسیره

فرکانس

2400 مگاهرتز

رم جی اسکیل Aegis 16GB 8GBx2 3200Mhz CL16 DDR4

۲.۰۵۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

16 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

3200 مگاهرتز

رم جی اسکیل Aegis 32GB 16GBx2 3200Mhz CL16 DDR4

۳.۶۵۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

32 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

3200 مگاهرتز

رم جی اسکیل Aegis 4GB 2400Mhz CL17 DDR4

۶۲۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

4 گیگابایت

پیکربندی

یک مسیره

فرکانس

2400 مگاهرتز

رم جی اسکیل Ripjaws S5 32GB 16GBx2 5200Mhz CL36 DDR5

۶.۵۵۰.۰۰۰ تومان۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR5

حجم حافظه رم

32 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

5200 مگاهرتز

رم جی اسکیل Ripjaws V 16GB 8GBx2 3200Mhz CL16 DDR4

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان۲.۳۹۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

16 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

3200 مگاهرتز

رم جی اسکیل Ripjaws V 16GB 8GBx2 4000Mhz CL18 DDR4

۲.۸۵۰.۰۰۰ تومان۲.۹۶۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

16 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

4000 مگاهرتز

رم جی اسکیل Ripjaws V 32GB 16GBx2 3200Mhz CL16 DDR4

۴.۰۹۰.۰۰۰ تومان۴.۱۰۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

32 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

3200 مگاهرتز

رم جی اسکیل Ripjaws V 32GB 16GBx2 3600Mhz CL18 DDR4

۴.۰۹۰.۰۰۰ تومان۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

32 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

3600 مگاهرتز

رم جی اسکیل Ripjaws V 32GB 16GBx2 4000Mhz CL18 DDR4

۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان۶.۱۰۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

32 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

4000 مگاهرتز

رم جی اسکیل Ripjaws V 32GB 3200Mhz CL16 DDR4

۴.۱۷۰.۰۰۰ تومان۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

32 گیگابایت

پیکربندی

یک مسیره

فرکانس

3200 مگاهرتز

رم جی اسکیل Ripjaws V 64GB 32GBx2 3200Mhz CL16 DDR4

۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان۸.۴۵۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

64 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

3200 مگاهرتز

رم جی اسکیل Trident Z 16GB 8GBx2 3200Mhz CL16 DDR4

۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

16 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

3200 مگاهرتز

رم جی اسکیل Trident Z 32GB 16GBx2 3200Mhz CL16 DDR4

۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

ندارد

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

32 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

3200 مگاهرتز

رم جی اسکیل Trident Z RGB 16GB 8GBx2 3200Mhz CL16 DDR4

۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

دارد ARGB

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

16 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

3200 مگاهرتز

رم جی اسکیل Trident Z RGB 64GB 32GBx2 3200Mhz CL16 DDR4

۹.۵۵۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی

دارد ARGB

نوع حافظه

DDR4

حجم حافظه رم

64 گیگابایت

پیکربندی

دو مسیره

فرکانس

3200 مگاهرتز